VI Międzyszkolny Konkurs Ortoepiczny "Spotkania z Poprawną Polszczyzną"

Szanowni Państwo,

Zespół Szkół w Krasnobrodzie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w szóstej edycji Międzyszkolnego Konkursu Ortoepicznego "Spotkania z Poprawną Polszczyzną" Krasnobród 2024.

Zachęcamy do udziału w konkursowych zmaganiach językowych, gdyż nasz konkurs znajduje się w wykazie tzw. konkursów punktowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (patrz: https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12929 - termin KWIECIEŃ 2024).

Pierwszy etap Międzyszkolnego Konkursu Ortoepicznego odbędzie się już 22 listopada 2023 roku!

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w dołączonych załącznikach w zakładce MKO "Spotkania z Poprawną Polszczyzną".

Ewa Szokało

główny koordynator konkursu