Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCE KLASY !!!

GRUPA KLAS II-IV, klasa IVb (99 książek)

GRUPA KLAS V-VIII, klasa VIb (38 książek)

GRUPA KLAS gimnazjum i LO, klasa IIIa (49 książek)

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCE KLASY !!!

GRUPA KLAS II-IV, klasa IIb (79 książek)

GRUPA KLAS V-VIII, klasa VIa (24 książki)

GRUPA KLAS gimnazjum i LO, klasa IIIa (44 książki)

NAJLEPIEJ CZYTAJĄCE KLASY !!!

GRUPA KLAS II-IV, klasa IIb (137 książek)

GRUPA KLAS V-VIII, klasa VIIb (70 książek)

GRUPA KLAS gimnazjum i LO, klasa IIIc (38 książki)

© 2019 Zespół Szkół w Krasnobrodzie