Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

 

 

 

 

 

Zespół Szkół  w Krasnobrodzie

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

Rozwój kompetencji nauczycieli inwestycją w przyszłość naszej szkoły

i regionu.

Celem projektu jest:

  1. Nadanie europejskiego wymiaru naszej instytucji przez udział w szkoleniach w środowisku międzynarodowym , wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim i wdrażanie nowych metod proponowanych przez europejskie instytucje edukacyjne.
  2. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli przedmiotów innych niż język angielski.
  3. Podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego. Rezultatem szkolenia metodyczno-językowego nauczycieli będzie wzrost praktycznych umiejętności językowych uczniów.
  4. Osiąganie wyższych wyników naszych uczniów z egzaminów zewnętrznych szczególnie z przedmiotów przyrodniczych.

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 235 677,26 PLN

© 2018 Zespół Szkół w Krasnobrodzie