Uczniowie naszego liceum w roku szkolnym 2022/2023 realizowali we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu następujące programy profilaktyczne: „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?”

1. Program edukacyjny „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” poświęcony jest profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy. Realizowany był w klasie 1 liceum w ramach lekcji biologii i wychowania do życia w rodzinie. Głównym celem zajęć było zwiększenie wiedzy uczniów na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu, podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy oraz motywowanie do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.

2. Celem programu "Podstępne WZW" jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat sposobów zakażenia wirusami HAV, HBV oraz HCV. W naszej szkole w zajęciach wzięli udział uczniowie klasy 1 i 3 liceum. Uczniowie dowiedzieli się, jakie sytuacje wiążą się z ryzykiem zakażenia HAV, HBV i HCV oraz w jaki sposób można się przed nimi zabezpieczyć. Inicjatorem programu jest Fundacja Gwiazda Nadziei.

3. „Znamię! Znam je?” program poświęcony profilaktyce raka skóry - czerniaka. Uczniowie dzięki warsztatom dowiedzieli się, jak prawidłowo wykonać samobadanie skóry, jakie zmiany skóry powinny skłonić do wizyty u dermatologa oraz jak uchronić się przed czerniakiem. Inicjatorem programu jest Fundacja Gwiazda Nadziei.

Koordynatorem programów była p. Joanna Burda