"Do Hymnu" to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury w którym uczestniczy nasza szkoła.

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.

Organizator:

 

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Operator:

Pod hasłem: „W blasku prawdy widzę drugiego człowieka”

Regulamin konkursu

11 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie recytatorskim. Uczestnicy zaprezentowali swoje zdolności i umiejętności w utworach, które miały wyrazić ich samych, ich osobowość, zainteresowania, światopogląd. Wybór najlepszych recytacji nie był łatwy, gdyż wszyscy prezentowali wysoki poziom.