Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

22 - 440 Krasnobród, ul. Lelewela 37

Od tego roku szkolnego Jan Paweł II jest patronem liceum w Zespole Szkół w Krasnobrodzie, dlatego 24 października był wyjątkowym i bardzo uroczystym dniem. Licealiści wspólnie z uczniami szkoły podstawowej obchodzili święto patrona.

Świętowanie rozpoczęliśmy 8 października 2017 roku, kiedy to obchodzony był XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Już wtedy wsłuchiwaliśmy się w ważne dla nas przesłanie. W tym dniu nauczyciele i uczniowie zaangażowali się w przykościelną zbiórkę na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Hasło Dnia Papieskiego stało tematem do rozważania podczas obchodów Święta Szkoły.

Główne uroczystości rozpoczęły się Eucharystią w kościele NNMP w Krasnobrodzie, a okolicznościowe kazanie wygłosił ksiądz prałat dr Eugeniusz Derdziuk Po Mszy św. społeczność szkolna skupiła się u stóp pomnika św. Jana Pawła II, by oddać mu należną cześć. W obchodach święta szkoły wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Krasnobrodu p. Kazimierz Misztal, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie p. Roland Wyrostkiewicz, Doradca Burmistrza Krasnobrodu p. Janusz Oś, Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie p. Monika Żur, Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu im. Jana Pawła II p. Bernarda Petryk, p. prof. Lech Giemza z Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, dyrektorzy szkół i zakładów pracy naszej gminy, poczty sztandarowe oraz rodzice. W uroczystościach uczestniczyli również uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym i ich opiekunowie.

W okolicznościowym przemówieniu p. dyrektor Elżbieta Działa przypomniała uczniom, jak wielkim zaszczytem jest chodzić do szkoły, której patronem jest św. Jan Paweł II. To również zobowiązanie, odpowiedzialność dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Branie wzoru z tak wielkiego człowieka to trudne zadanie. Kończąc, p. dyrektor życzyła, aby tak jak nauczał Jan Paweł II, iść naprzód z nadzieją i z wiarą spoglądać w przyszłość.

W dalszej części uroczystości przedstawiciele uczniów gimnazjum przekazali sztandar szkoły licealistom. Następnie wszyscy z uwagą obejrzeli program artystyczny nawiązujący do słów Idźmy naprzód z nadzieją! Pantomima poświęcona życiu św. Jana Pawła II, oprawiona komentarzem słownym i muzycznym, wzbudziła zainteresowanie. Łzy w oczach oraz gromkie i długie brawa świadczyły o tym, że występ wywarł ogromne wrażenie.

Pani dyr. Monika Żur ze wzruszeniem i uznaniem podziękowała oraz pogratulowała uczniom i nauczycielkom – Marzenie Gęśli, Marzenie Kałuży i Karolinie Piotrowskiej – przygotowującym występ tak przejmującego przedstawienia. Wyraziła się z uznaniem dla talentów naszych uczniów i pracy nauczycieli. Podkreśliła, jak istotnym jest wybór patrona szkoły i jak bardzo ważnym wydarzeniem jest święto patrona szkoły. Dzisiaj, kiedy obserwujemy upadek autorytetów, wybór właściwego patrona to niezwykle trudne zadanie. Siedemnaście lat temu nauczyciele dokonali zobowiązującego wyboru nadania szkole takiego doniosłego imienia. Imię św. Jana Pawła II zobowiązuje do pielęgnowania głoszonych przez niego wartości. To właśnie patron wprowadza społeczność szkolną w świat tradycji, świat właściwych wartości. W takim dniu, kiedy uczniowie z zaangażowaniem pokazują, co jest dla nich ważne z nauczania i z życia Jana Pawła II, jeszcze bardziej uświadamiają sobie, jak niezwykłą postacią jest św. Jan Paweł II. Na zakończenie p. dyrektor z okazji 17. jubileuszu pogratulowała wyboru patrona i życzyła, aby wartości prezentowane przez św. Jan Pawła II były żywe wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych, aby ciągle były obecne w szkole.

Następnie głos zabrał Burmistrz Krasnobrodu p. Kazimierz Misztal. Podziękował uczniom i nauczycielom za pielęgnowanie tradycji nauczania św. Jan Pawła II. Opowiedział także o swoich wrażeniach z pielgrzymek papieża Polaka do Polski.

Również ważne słowa wypowiedział p. prof. Lech Giemza z Instytutu Filologii Polskiej KUL, który reprezentował p. prof. Małgorzatę Nowak-Barcińską, dyrektor IFP. Pan profesor mówił o umowie współpracy instytutu z naszą szkołą i korzyściach kontaktów naukowców z instytutu z uczniami liceum.

Z okazji obchodów Dnia Patrona w szkole zorganizowany był XVII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Młodzi świadkami nadziei i prawdziwej radości”. Na konkurs wpłynęło 40 prac z 8 placówek. Jury przyznało nagrody:

I nagroda:

Julia Sienkiewicz – Gimnazjum im. Jana Zamojskiego w Starym Zamościu

Mateusz Pryciuk – Zespół Szkół w Krasnobrodzie

II nagroda:

Eliza Do – Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Werbkowicach

Agnieszka Karabin – Zespół Szkół w Żdanowie

III nagroda: Kinga Kornas – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu.

Zostały również przyznane wyróżnienia.

Na zakończeni uroczystości Pani Dyrektor Elżbieta Działa podziękowała przybyłym gościom nauczycielom i uczniom za udział w święcie naszej szkoły.

Marzena Gęśla

Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...
Święto Szkoły p...

© 2019 Zespół Szkół w Krasnobrodzie