Uczniowie klas 7a i 6 b wzięli udział w projekcie Lekcja o Funduszach Europejskich VIII. Tematem projektu były zmiany klimatyczne i sposoby przeciwdziałania im. Na lekcjach biologii oraz wychowania do życia w rodzinie uczniowie zapoznali się ze skutkami zmian klimatycznych na podstawie komiksu przygotowanego do projektu oraz filmu zrealizowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Poznali także sposoby przeciwdziałania skutkom zmian klimatu w miastach. Rozwiązując zadania szukali sposobów jak każdy z nas może dbać o klimat w perspektywie lokalnej w swoich domach i w swojej miejscowości. Na przykładach zrealizowanych projektów z Polski Wschodniej, poznali konkretne inwestycje w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Joanna Burda

Lekcja o Fundus...
Lekcja o Fundus...
Lekcja o Fundus...
Lekcja o Fundus...
Lekcja o Fundus...
Lekcja o Fundus...
Lekcja o Fundus...